DEKANLIQ

DEKANLIQ


Məmmədov Cəmaləddin Ələkbər oğlu
Dekan,
professorDEKANLIQ


İslamov Təvəkgül Miriş oğlu
Dekan müavini,
dosentDEKANLIQ


Atayev Elçin Hamlet oğlu
Dekan müavini,
dosent əvəzi