TƏHSİL PROQRAMLARI (İXTİSASLARI)

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI

Aqromühəndislik
Maşın mühəndisliyi
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
Elektrik mühəndisliyi
İnformasiya texnologiyaları

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI

Aqromühəndislik
Elektroenergetika mühəndisliyi
Elektrik mühəndisliyi
Maşın mühəndisliyi
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI

Aqromühəndislik
Avtomobil texnikası
Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi