Dillər kafedrası

1929-cu ildə yaradılmışdır. Fəaliyyətə başladığı ilk illərdə kafedrada türk (Azərbaycan) və rus dilləri tədris olunmuşdur. Kafedraya 1934-cü ilədək görkəmli Azərbaycan şairi, professor Əhməd Cavad Axundzadə rəhbərlik etmişdir. Kafedranın ilk müəllimləri İ.A.Ağayev, S.M.Səmədov, A.C.Orucəliyev, İ.P.Lukyanov və E.A.Paçeviç olmuşlar. 1932-ci ildə İ.Z.Qayıbov, Y.M.Şərifov və İ.Ustinovkafedraya dəvət olunmuşlar. 1930-cu illərdə xarici dillər (alman və ingilis) ayrıca kurslarda tədris edilmişdir.

Həmin kursların rəhbəri Fridrix Şiman, üzvləri P.Boqdanov, Raş-Qilson, B.Baruxovski, K.P.Klenebskaya və Alnikov olmuşdur. 1934-1936-cı illərdə xarici dil kursu daxil olmaqla ümumi dillər kafedrasında C.M.Axundzadə, İ.A.Ağayev, A.M.Qəmərli, Y.M.Şərifov, İ.Z.Qayıbov, M.İ.Hacıyev, K.V.Klenevskaya, A.A.Əsgərov, B.Q.Klyundt, P.R.Boqdanov, A.Süleymanov, Cəfərov, L.P.Polyakov dərs demişdir.

1938-ci ildə rus və Azərbaycan dilləri kafedrasına L.P.Polyakov müdir seçilmişdir. 1939-1949-cu illərdə Dillər kafedrasına İsmayıl Qayıbov rəhbərlik etmişdir. Bu illərdə P.Q.Aleksandrov, E.N.Draçinskaya, A.N.Klimova, T.M.Bidmont və A.M.Qismatulina kimi yüksək xtisaslı müəllimlər kafedraya dəvət olunmuşdur. 1956-cı ildə dillər kafedrasına Yusif Şərifov müvəqqəti müdir təyin edilmiş və sonra həmin vəzifəyə Sona Həşimova seçilmişdir.

Həmin dövrdə kafedrada T.M.Vidmont, İ.R.Nikitina, S.A.Səfikürdskaya, S.K.Fəttahova, S.R.Usubov, P.Korotkova, S.A.İvanova, O.Ə.Osmanov fəaliyyət göstərmişlər. 1963- cü ildə Dillər kafedrası rus dili və xarici dillər üzrə ayrı-ayrı kafedralara bölünmüş, bu dövrdə xarici dil üzrə əsasən milli kadrlar dərs demişdir. 1963-1971-ci illərdə xarici dillər kafedrasına Sabir Usubov rəhbərlik etmişdir. 1963-1981-ci illərdə Rus dili kafedrasına S. A. Həşimova, 1972-1982 -ci illərdə Xarici dillər kafedrasına Aslan Nağıyev, 1982-1985-ci illərdə Osman Osmanov, 1982-1997-ci illərdə Rus dili kafedrasına dosent İsgəndər İsgəndərov rəhbərlik etmişlər.

1987-ci ildə rus dili və xarici dillər kafedraları birləşdirilərək yenidən “Dillər kafedrasi” adlandırılmış, 1990-cı ildə Dillər kafedrası yenidən “Azərbaycan dili-xarici dillər” və rus dili kafedralarına bölünmüşdür. Dosent Eynəddin Məmmədov “Azərbaycan dili və xarici dillər” kafedrasına, dosent İsgəndər İsgəndərov rus dili kafedrasına müdir seçilmişlər. 2005-ci ildən Dillər kafedrasına dosent Aidə Həsənova rəhbərlik edir.

Hazırda kafedrada Azərbaycan, rus, ingilis, alman və fransız dilləri tədris olunur. Kafedranın 59 əməkdaşı vardır.

Onlardan 4 nəfəri filologiya elmlər namizədi, dosentdir, 23-ü baş müəllim, digərləri müəllimdir.

KAFEDRA MÜDİRİ


Həsənova Aidə Musa qızı
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)


KAFEDRANIN HEYƏTİ


Həsənova Məhəbbət Məmməd qızı
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Şəfiyeva Nərmin Həsən qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Vəliyeva Vəsilə Fəxrəddin qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Mahmudova Sevinc Ələddin qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Həmzəyeva Naibə Hacı qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Vəliyeva Elmira Musa qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Abdullayeva Samirə Əli qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İmamverdiyeva Aygün Vilayət qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Alverdiyeva Gülbəniz Ziyad qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Ələkbərova Şahnaz Nüsrət qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədova Gülriyyə Qərib qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hüseynova Zita Nüsrət qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Babazadə Nərmin Surxay qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Quliyeva Günay Müzənfər qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədova Bağdagül Bəhramgur qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Tağıyeva Sevinc Çingiz qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Quliyeva Fazilə Fazil qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əsgərova Münəvvər Ehtibar qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Xudaverdiyeva Məlaikə Güloğlan qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Piriyeva Leyla Şəmil qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Mustafazadə Sevinc Nəriman qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Quliyev Salman Ağakişi oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Tağıyeva Könül Arzu qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyeva Həqiqət Rza qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Aslanova Gülnara Valeh qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Həsənova Aygün Telman qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Süleymanova Ramilə Yusif qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Salmanova Sahilə Ağahüseyn qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hüseynova Türkan Natiq qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Rəhimova Maral İlqar qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Qasımova Mustafayeva Ayşən Fazil qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Abdullazadə Lalə Fizuli qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Abbasəlizadə Ayşən Nizami qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Musayeva Nuranə Sahib qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Süleymanova Ruzanə Nemət qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Abdullayeva Günay Şəmsəddin qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əlizadə Tamella Yusif qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Abdullayeva Vüsalə Çingiz qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədova Günay İlqar qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İsmayılova Aidə Vahid qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyeva Lilpar Qəşəm qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Anna Qruzina Valeriy qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədzadə Almaz Temur qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyeva Könül Nofəl qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əsgərova Cənanə Şahverdi qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyeva Ülviyyə Nemət qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Nəsibova Cəvahir Nizami qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)