ENERGETİKA KAFEDRASI

ENERGETİKA KAFEDRASIEnergetika kafedrasının ilk müdiri 1968-1971-ci illərdə dos.Məmmədov Ə.Ə., 1971-1977-ci illərdə dos. Əliyev İ.M. rəhbərlik etmişlər.

1977-1983-cü illərdə kafedraya dos. Bağırov N.M., 1983-1987-ci ilə kimi kafedraya dos. Rzayev F.R., 1987-1990-cı illərdə Əliyev İ.M. rəhbərlik etmişdir. 1990-2002-ci ilə kimi kafedraya dos. Bağırov N.M. rəhbərlik etmiş, bu dövrdə kafedra “Elektrotexnika və istilik texnikası” adı ilə fəaliyyət göstərmişdir.

2004-cü ildə kafedra “Elektrotexnika və elektrik təchizatı” adlandırılmışdır. 2002-2011-ci illərdə kafedraya dos. Məmmədov S.Z. rəhbərlik etmişdir.2010-cu ildən kafedra “Energetika” kafedrası adlanır.

2011-ci ildən kafedraya 2014-cü ilə kimi dos. Kərimov İ.C. rəhbərlik etmişdir.

Kafedra “Elektroenergetika mühəndisliyi”, “Elektrik mühəndisliyi” və “Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması” ixtisasları üzrə bakalavr və “Elektrik təchizatı” və “Elektrik təchizatının optimallaşdırılması” ixtisasları üzrə magistr hazırlığını həyata keçirir.

Kafedrada 7 laboratoriya (Elektrik təchizatı, Elektrotexnika və elektrotexnologiya, Elektrik şəbəkələri və sistemləri, Elektrik maşınları və aparatları,Elektrik ölçmələri, Elektrik maşınları, Elektrotexnika və Elektrotexniki materiallar, Elektron energetika və kompüter laboratoriya) fəaliyyət göstərir.

Kafedrada alternativ enerji mənbələrinin potensialının tədqiqi ilə enerjiyə qənaət rejimli texnologiyaların işlənməsi mövzusunda tədqiqatlar aparılmış, tədqiqatların nəticəsi olaraq Yuxarı Şirvan kanalında su elektrik stansiyasının tikilməsi AR Sənaye və Energetika Nazirliyinin texniki proqramına salınmışdır Günəş enerjisi ilə işləyə bilən kənd təsərrüfatı traktorunun faydalı modelinə patent verilmişdir. (U 2008 0010).

Hazırda kafedraya dosent , ADAU-nun professoru Siyasət Zülfüqar oğlu Məmmədov rəhbərlik edir.

Kafedrada 11 nəfər professor - müəllim heyəti, o cümlədən –5 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent (2-si ADAU-nun professoru olmaqla) , 1 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 3 baş müəllim, 2 nəfər assistent çalışır.

KAFEDRA MÜDİRİ


Məmmədov Siyasət Zülfiqar oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Ələkbərova Nailə Cabbar qızı
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Salmanov Babək Zakir oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Babayev Nazim Əkbər oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İmanova Natəvan Mobil qızı
Baş müəllim, texn.üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)