FİZİKA VƏ RİYAZİYYAT KAFEDRASI

Kafedra1930-cu ildə təşkil edilmiş, ilk müdiri rus alimi professor Y.B.Lopuxin olmuşdur. Sonrakı illərdə kafedraya professorlar İ.V.Fiqurovski, Z.İ.Mustafayev, dos. Ç.M.Əsgərov, prof. D.N.Kərimova və dos. E.H.Abdullayev rəhbərlik etmişlər.

Ali riyaziyyat kafedrasının ilk müdiri rus alimi A.N.Lapinski olmuş, sonralar 1953-cü ilə qədər kafedraya Ə.K.Veysov rəhbərlik etmişdir. 1953-cü ildə bir neçə fənlər bu kafedraya birləşdirilmiş və Ali riyaziyyat, materiallar müqaviməti, maşın hissələri və yükqaldırıcı maşınlar kafedrası yaradılmışdır. 1953-1988-ci illərdə birləşmiş kafedraya professor M.Ə. Axundzadə rəhbərlik etmişdir. Ali riyaziyyat kafedrasının maddi-texniki bazasının təşkilində, istedadlı riyaziyyatçı alimlərin yetişdirilməsində prof. M.Ə. Axundzadənin əvəzsiz xidməti olmuşdur. Onun yaratdığı elmi məktəbdə örtüklər nəzəriyyəsinin əsası qoyulmuşdur.

1988-ci ildə kafedranın strukturu yenidən dəyişdirilmiş və Ali riyaziyyat kafedrası adlandırılmışdır. 1988-2001-ci illərdə kafedraya professor İ.H.Tağıyev rəhbərlik etmişdir.

2001-ci ildə hər iki kafedra birləşdirilərək Fizika və riyaziyyat kafedrası adlandırılmış və 2009-cu ilədək fəaliyyətini davam etdirmişdir. Həmin dövrdə kafedraya dosent R.Z.Baratzadə rəhbərlik etmişdir. 2009-cu ildə Fizika və Riyaziyyat kafedralarının əsasında yaradılmış “Aqrar fizika və riyaziyyat” kafedrasına 2011-ci il tarixədək professor S.Q.Rzayev rəhbərlik etmişdir. S.Q.Rzayev elmi nailiyyətlərinə və ixtiralarına görə 2007-ci ildə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının qızıl medalı ilə təltif edilmişdir. O,1995-ci ildə Nyu-York EA–nın həqiqi üzvü seçilmişdir. 2011-ci ildən kafedra Fizika və riyaziyyat kafedrası adlandırılmışdır.

Kafedra əməkdaşların xarici ölkələrdə 160 – dan çox elmi əsəri nəşr edilmişdir.

Kafedrada tədris edilən fənnlər üzrə dərsliklər, dərs vəsaitləri və tədris proqramları yazılmışdır.

Hazırda kafedraya dosent , Qalib Üzeyir oğlu Ağayev rəhbərlik edir.

Kafedrada 14 nəfər professor - müəllim heyəti, o cümlədən -9 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent (2-si ADAU-nun professoru olmaqla) , 4 nəfər baş müəllim, 1 nəfər assistent çalışır.

KAFEDRA MÜDİRİ


Ağayev Qalib Üzeyir oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Orucova Rəna Üzeyir qızı
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

İbrahimov Ramazan Abbasqulu oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Məmmədov Nizami Cəlil oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Bağırlı David Veysəl oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Aslanov Qalib Mikayıl oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Baratzadə Rüzgar Zülfiqar oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Bağırova Sevinc Müzəffər qızı
Dosent əvəzi, riyaz.üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Ramazanova Leyla Aydın qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Mahmudova Güləndam Məhəmməd qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Zərbalıyeva Vüsalə Sirac qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Əliyeva Gülüstan Nağı qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

İsmayılova Cəlalə Cəmşid qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Yusubova Leyla Elman qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Ağayeva Ruxsarə Vahid qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Namazov Firuddin Rəşid oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Novruzova Gülnarə Nadir qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)