HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ KAFEDRASI

HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ KAFEDRASI1981-ci ildə ”Əmək mühafizəsi” adı ilə yaradılmış kafedraya dos. B. A. Həsənov rəhbərlik etmişdir. 2003 –cü ildə yeni “Aqrar istehsalın texniki təminatı və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrası yaradılmışdır. 2006-cı ildən kafedra “ Maşınların istismarı, texniki servis və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi ” adı ilə fəaliyyətini davam etdirmişdir.Uzun illər kafedraya respublikanın əməkdar mexanizatoru, görkəmli alim, t.e.d., prof. Cabbar Ələkbərov rəhbərlik etmişdir.

Müxtəlif illərdə dosent Manaf Bağırzadə, dosent Binəkdər Həsənov, dosent Natiq Hacıyev, dosent Üzeyir Orucov kafedra müdiri vəzifəsində işləmişlər. 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər kafedraya , texnika elmləri namizədi, dosent Vəliyev S. Ş. , 2008 – 2009-cu illərdə isə t.e.d., professor Əliyev Q.İ. rəhbərlik etmişdir.

2009-cu ildən yenidən kafedra ayrılaraq “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Kafedrada “Əmək mühafizəsi”, “Mülki müdafiə” fənləri üzrə müvafiq tədris ləvazimatı ilə təchiz olunmuş, bir laboratoriya və iki tədris kabinəsi fəaliyyət göstərir.

Kafedranın əməkdaşlarının müxtəlif nəşriyyatlarda 397 elmi məqaləsi, o cümlədən xarici ölkələrin elmi jurnallarında 41 elmi məqalə nəşr edilmişdir.
Hazırda kafedraya dosent , ADAU-nun professoru Ramiz Talıb oğlu Xəlilov rəhbərlik edir.

Kafedrada 8 nəfər professor - müəllim heyəti, o cümlədən -6 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent (1-i ADAU-nun professoru olmaqla) , 2 nəfər assistent çalışır.

KAFEDRA MÜDİRİ


Xəlilov Ramiz Talıb oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Vəliyev Siyavuş Şəmsəddin oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Əliyev Natiq Əli oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Hacıyev Nemət Məhərrəm oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Zeynalov Eldar Cəlil oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Əliyev Osman Rəhim oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Nuhuyeva Şəhla Sədrəddin qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Allazov Əsəd Şöhrət oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)