İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI KAFEDRASI

İNFORMASİYA  TEXNOLOGİYALARI KAFEDRASI1968-ci ildə "İqtisadi gibernetika" kafedrası adı ilə təşkil edilmişdir. 1982-1988-ci illərdə kafedra "Hesablama texnikası və iqtisadi riyazi üsullar", 1989-1996-cı illərdə kafedra "Kənd təsərrüfatında hesablama texnikası və iqtisadi riyazi üsullar", 1997-2000-ci illərdə "Kənd təsərrüfatında informatika və iqtisadi riyazi üsullar", 2001-2005-ci illərdə "İnformatika və iqtisadi riyazi modelləşdirmə", 2005-2009-cu illərdə "İnformasiya sistemləri və iqtisadi riyazi modelləşdirmə" , 2009-2015-ci illərdə "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri" adları ilə fəaliyyət göstərmişdir.

2015-ci ildən kafedra "İnformasiya texnologiyaları" adı ilə fəaliyyətni davam etdirərək, bakalavriant səviyyəsi üzrə “İnformasiya texnologiyaları” və "Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi, magistr səviyyəsi üzrə “İdarəetmədə informasiya sistemləri” və “Tətbiqi proqram təminatı” ixtisaslaşmaları üzrə ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərir. Kafedra universitetin bütün ixtisaslarında İnformatika, İqtisadi informatika, İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları, İnformasiya texnologiyaları və kommunikasiya, İqtisadi-riyazi üsüllar, Ekonometrika mühəndislik ixtisasları üçün Kompüter qrafikası kimi fənlərini tədris edir. Kafedrada 5 kompüter otağı fəaliyyət göstərir.

Hazırda kafedraya dosent Zakir Hüseynov rəhbərlik edir.

Kafedrada 30 nəfər professor - müəllim heyəti, o cümlədən–10 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent , 8 nəfər baş müəllim, 12 nəfər assistent çalışır.

KAFEDRA MÜDİRİ


Hüseynov Zakir Nəsib oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)


KAFEDRANIN HEYƏTİ


Məmmədov Mahil İsa oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hacıyev Teyyub Məmmədtağı oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədov Süleyman Abbas oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məsimov Afiq Qəzənfər oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Orucova Məhsəti Üzeyir qızı
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədov Mahmud Neyman oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Zeynalov Zaman Həbib oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədova Bahariyyə Rəşid qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hüseynova Rəxşəndə Yunis qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Seyidov Zöhrab Mirəli oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Haqverdiyeva Sevil Allahverdi qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Cəlilov Əziz Abduləli oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Baratzadə Nəcibə Zülfüqar qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Bağıyeva Ruhiyyə Mustafa qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Quliyev Anar Fikrət oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Qədimli Gültəkin Fəzail qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Orucova Elnarə Məhərrəm qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Kazımova Elnarə Kazım qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hajımiri Hossein Qurbanəli oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədova Sima Kəmaləddin qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Verdiyeva Ləman Faiq qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Səfərova Ülviyyə Eldar qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Həsənova Nailə Fəxrəddin qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hüseynova Dilkəş Bəxtiyar qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyeva Aytən Natiq qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Tağıyeva Yeganə Hikmət qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Bağırova Nigar Arzu qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Verdiyev Etibar Əmrah oğlu
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Mirzəyev Şirxan Eldar oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)