KƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASI KAFEDRASI

KƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASI KAFEDRASIBu kafedra 1931-ci ildən Kənd təsərrüfatı maşınları kafedrası kimi fəaliyyətə başlamışdır.

Kafedranın ilk müdiri R.K.Zamanov olmuşdur. O, həm də 1930-cu ildə Azərbaycan Pambıqçılıq İnstitutunda kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsinin dekanı olmuşdur. 1931-ci ildə Hidromeliorasiya institutunun Tbilisidən Gəncəyə köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq kafedranın adı dəyişdirilərək Kənd təsərrüfatı və meliorativ maşınlar adlandırılmışdır və rəhbərlik S.F.Məmmədova həvalə edilmişdir.

Həmin dövrdə kafedranın pedaqoji kadrlara olan tələbatını təmin etmək üçün tələbələr SSRİ-nin qabaqcıl ali məktəblərinə oxumağa göndərilirdi. Onlardan biri də, sonralar uzun müddət kafedraya rəhbərlik etmiş prof. M.R.Məmmədəliyev olmuşdur. 1952-ci ildə yenicə elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almış M.R.Məmmədəliyevə kafedraya rəhbərlik həvalə edilmişdir. 1953-cü ildə Hidromeliorasiya fakültəsinin Azərbaycan Politexnik institutuna köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq kafedranın adı yenidən dəyişdirilmiş və Kənd təsərrüfatı maşınları adlandırılmışdır. Kafedranın müdiri M.R.Məmmədəliyevin 1964-cü ildə Vyetnam Sosialist Respublikasına elmi ezamiyyətə göndərilməsi ilə əlaqədar kafedraya rəhbərlik dos. M.H.Həsənova həvalə edilmişdir. 1966-cı ildə kafedra iki yerə ayrılaraq Yığım maşınları və heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi və Torpaqbecərən maşınlar kafedraları adlandırılmışlar.

1972-ci ildə Kənd təsərrüfatı maşınları kafedrasından heyvandarlığın mexanikləşdirilməsinə aid dərs yüklərinin əsasında Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi kafedrası yaradılmış və dos.H.M.Heydərov kafedraya 1977-ci ildən 2003-cü ilə qədər dos. X.H.Qurbanov kafedraya müdir seçilərək 2003-cü ilə qədər kafedraya rəhbərlik etmişdir.

KƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASI KAFEDRASIKƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASI KAFEDRASIKƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASI KAFEDRASI

Kafedranın əməkdaşları tədris prosesində fəal iştirak etməklə bərabər, həm də elmi-tədqiqat işində fəal iştirak etmişlər. Aparılmış tədqiqatların nəticəsi olaraq M.R.Məmmədəliyev 1968-ci ildə, X.H.Qurbanov 1982-ci ildə, N.N.Məmmədov və Q.B.Məmmədov 2003-cü ildə doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişlər. Kafedrada çiyidin lifsizləşdirilməsi ilə əlaqədar aparılan elmi tədqiqat işi 1980-ci ildə Moskvada Ümumittifaq Xalq Təsərrüfatı Naliyyətləri sərgisinin gümüş medalına layiq görülmüşdür.

Kafedra əməkdaşları 80-ə yaxın ixtira almışlar.

Hazırda kafedraya dosent Nazim Abbas oğlu Nadirov rəhbərlik edir.

Kafedrada 20 nəfər professor - müəllim heyəti, o cümlədən – 3 nəfər elmlər doktoru, professor, 10 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent (onlardan 2 nəfəri ADAU-nun professorudur), 7 nəfər assistent çalışır.


KAFEDRA MÜDİRİ


Nadirov Nazim Abbas oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Məmmədov Nürəddin Nəcəf oğlu
Professor
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədov Qabil Balakişi oğlu
Professor
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İslamov Təvəkgül Miriş oğlu
Dekan müavini
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İsayev Aydın Yunis oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Axundov Akif Cahangir oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Allahverdiyeva Qahirə Müzəffər qızı
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədov Səbuhi Nəbi oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Tağıyev Urfan Tofiq oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İbrahimov Teymur Mustafa oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Vəliyev İlyas Əhməd oğlu
Dosent əvəzi
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Qurbanov Qurban Yaşar oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Abdıyeva Nərmin Fuad qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əkbərov Əlikram Vidadi oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Quliyeva Aysel Sərvər qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Namazov Elmir Tahir oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İbrahimov Abbas Zakir oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Ələkbərova Vüsalə Sabir qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədov Ziya Vilayət oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Mərdəliyev Oqtay Altay oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Mirağa Seyid Balamir oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Radmila Xəlilova Kərim qızı
Texnik
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)