MAŞIN MÜHƏNDİSLİYİ VƏ STANDARTLAŞDIRMA KAFEDRASI

Kafedra 1937-ci ildə “Təmir işləri” adı ilə təşkil edilmiş, 1939-cu ildə “Maşın – traktor parkının istismarı və təmiri” adı ilə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Kafedraya 1941-ci ilə qədər ona mühəndis-mexanik İ.A. Qudkov rəhbərlik etmişdir. Bu müddətdə kafedranın tərkibi cəmi 4 nəfər elmi dərəcəsi olmayan müəllimdən ibarət olmuşdur. 1936–cı ildə Moskvaya aspiranturaya oxumağa göndərilmiş Məmməd Nuriyev namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 1939-cu ilin oktyabr ayında ilk elmlər namizədi kimi kafedrada assistent vəzifəsində işləməyə başlamışdır və 1941-ci ildə kafedra müdiri təyin edilmişdir.

MAŞIN MÜHƏNDİSLİYİ VƏ STANDARTLAŞDIRMA KAFEDRASIMAŞIN MÜHƏNDİSLİYİ VƏ STANDARTLAŞDIRMA KAFEDRASI

1950-ci ildə “Maşın-traktor parkının istismarı” kafedra “Maşınların təmiri və metalların texnologiyası”, 1990-cı ildə “Maşınların təmiri” adlandırılmışdır.
“Maşınqayırma texnologiyası” ixtisasının daxil olması ilə əlaqədar kafedranın adı sonradan “Maşınqayırma texnologiyası və maşınların təmiri”, “Kənd təsərrüfatı maşınqayırması, standartlaşdırma və sertifikasiya” adları ilə, 2011-ci ildən etibarən isə “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma” adı ilə fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Müxtəlif dövrlərdə kafedraya aşağıdaki şəxslər rəhbərlik etmişlər: İ.A. Qudkov, prof.M.M. Nuriyev, dos. İ.M.Hüseynov, dos.F.P. Obedkov, dos. A.B. Əliyev, prof. C.Ə.Məmmədov, dos.F.H. Hacıyev, prof. Z.M.Abbasov .

Hal hazırda texnika elmləri doktoru, professor Z.M.Abbasovun rəhbərliyi altında Qərb bölgəsinin suvarılan və dəmyə əkin sahələrində kartofun innovativ torpaq qoruyucu texnologiyalarla becərilməsi mövzusunda geniş elmi tədqiqat işləri yerinə yetirilir.

Kafedranın əsas maddi-texniki bazası hesab edilən Tədris Emalatxanası Kənd Təsərrüfatı Naziri cənab İnam Kərimovun tapşırığı ilə tam yenidən təmir edilərək xüsusi cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.

Aşağıda adları göstərilən müəllimlər müxtəlif illərdə kafedrada işləmişlər: dos.Manaf Bağırzadə , dos.İsmayıl Həmzəyev, dos.Məhərrəm Vəliyev, dos.Nurəddin Şirinov, b.m. Firuzə Şırvanskaya, t.e.n. Fəxrəddin Əliyev, t.e.n. Hacıyev Rafiq, b.m. Korobov Konstantin, dos. Rüstəm Hüseynquliyev , dos. Eyvaz İsgəndərov, dos.Məmməd Həsənov, dos.Elxan Məmmədov , ass. Eldar Bağırov, ass. İlham Ələkbərov.

Hazırda kafedraya dosent Nazim Köçəri oğlu İsmaylov rəhbərlik edir.

Kafedrada 9 nəfər professor-müəllim heyəti, o cümlədən 1 nəfər elmlər doktoru, professor, 6 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent , 2 nəfər baş müəllim çalışır.
KAFEDRA MÜDİRİ


İsmayılov Nazim Köçəri oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Abbasov Ziyad Mehralı oğlu
Professor
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Ələkbərov Rasim Cabbar oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədov Tohid Yusif oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əmirsalanov İnayət Aslan oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Camalov Hümbət Südeyib oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Süleymanov İbrahim Qara oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Həsənova Məlahət Rəsul qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)