MELİORASİYA VƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR KAFEDRASI

MELİORASİYA VƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR KAFEDRASI


MELİORASİYA VƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR KAFEDRASI
]
MELİORASİYA VƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR KAFEDRASI

MELİORASİYA VƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR KAFEDRASI

MELİORASİYA VƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR KAFEDRASI

1998-ci ildə, “Meliorasiya, hidravlika və su təchizatı” kafedrası yaradılmış, 2009-cu ilə qədər bu kafedraya dosent M.M.Mirsalahov rəhbərlik etmişdir. 2009-cu ildə kafedrada tədris olunan fənlər “Ekologiya mühəndisliyi və meşəçilik” kafedrasına verilmiş, “Meliorasiya və su təsərrüfatı tikinti mühəndisliyi” ixtisasına tələbə qəbulu ilə əlaqədar 2015-ci ildən “Meliorasiya və hidrotexniki qurğular” kafedrası yaradılmışdır.

Kafedrada aparılmış elmi işlər: Kafedranın alimlərindən professor V.P.Smirnov-Loqinovun rəhbərliyi ilə Azərbaycanın ilk torpaq xəritəsi tərtib olunmuş, dosent A.V.Şəfibəyovun rəhbərliyi altında Torpaqların kimyəvi xassələri və onun münbitliyinin artırılması problemi işlənmiş, dosent B.M.Ağayevin kafedrada müdir işlədiyi dövrdə elmi-tədqiqat işləri torpaqların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsinə istiqamətlənmiş, M.A.Ağamirovun rəhbərliyi altında Respublikada torpaq ehtiyatlarının rasional istifadə olunma problemi işlənmiş, akademik M.İ.Cəfərovun rəhbərliyi altında Azərbaycan torpaqlarının fosfat problemi öz həllini tapmışdır.

Son illərdə isə kafedranın müdiri dosent M.M.Mirsalahovun rəhbərliyi altında Azərbaycanın Kür-Araz ovalığının suvarılan torpaqlarının meliorativ rejimlərinin nizamlanması probleminin həlli üzrə elmi-tədqiqat işləri davam etdirilir. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq monoqrafiya yazılmışdır.

Kafedranın xarici ölkələrin müvafiq ixtisasları ilə əlaqələri vardır.

Kafedra 2019-cu ildə Azərbaycanda Kəhriz Sistemlərinin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar BMT-nin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı xətti ilə Beynəlxalq layihənin yerinə yetirilməsinə imza atmışdır. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində “Kəhriz Tədqiqat İnformasiya Mərkəzi” yaradılmışdır. Layihənin rəhbəri kafedranın müdiri, ADAU-nun professoru Mirnaib Mirqoca oğlu Mirsalahovdur.

Hazırda kafedraya dosent, ADAU-nun professoru, a.e.f.d. Mirnaib Mirqoca oğlu Mirsalahov rəhbərlik edir.

Kafedrada 9 nəfər professor - müəllim heyəti, o cümlədən 2 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent (biri ADAU-nun professoru olmaqla) , 1 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 2 nəfər baş müəllim, 4 nəfər assistent çalışır.
KAFEDRA MÜDİRİ


Mirsalahov Mirnaib Mirqoca oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Davudov Namiq Kamal oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hüseynov İsgəndər Əliqulu oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Allahverdiyeva Könül Eldar qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Həsənov Misirxan Qərib oğlu
Baş müəllim, texn.elm.nam.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Yusubova Ülkər Çingiz qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Mustafayev Ramil Mayıl oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Bayramov Mahir Həmid oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Mirsalahova Lamiyə Mirnaib qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Həsənova Könül Zaur qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)