TEXNİKİ MEXANİKA VƏ QRAFİKA KAFEDRASI

TEXNİKİ MEXANİKA VƏ QRAFİKA KAFEDRASITexniki mexanika və qrafika” kafedrası 1930-cu ildə yaradılmış,1937-ci ildə “Nəzəri mexanika, maşın mexanizmlər nəzəriyyəsi və maşın hissələri”, 1985-ci ildə “Nəzəri mexanika”, 1990-cı ildə “Mexanika” adlandırılmış, 2011-ci ildən “Texniki mexanika və qrafika” kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

Kafedrada nəzəri fənlərin tədrisi üçün müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş üç mühazirə otağı və dörd laboratoriya mövcuddur. Kafedrada 2 mövzu üzrə Elmi Tədqiqat İşi aparılır.

Kafedrada aparılan elmi tədqiqat işləri nəticəsində təklif olunan texnologiya və qurğuların Respublikamızın təsərrüfatlarında tətbiqi nəticəsində fermerlərin maarifləndirilməsi üzrə xeyli işlər görülmüş və analoji işlər hazırda da müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.

Kafedra əməkdaşları Almaniyada, Rusiyada və digər xarici dövlətlərin nüfuzlu elmi mənbələrdə çoxsaylı elmi məqalələr dərc etdirmiş, konfranslarda maraqlı çıxışlar etmiş, müəlliflik şəhadətnamələri və patentlər almışlar.

Hazırda kafedraya texnika üzrə elmlər doktoru, dosent Şahlar Mahmud oğlu Babayev rəhbərlik edir.

Kafedrada 11 nəfər professor - müəllim heyəti, o cümlədən 1 nəfər elmlər doktoru, professor, 1 nəfər elmlər doktoru, dosent, 5 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent (1-i ADAU-nun professoru olmaqla) , 1 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 4 nəfər baş müəllim, 1 nəfər assistent çalışır.

KAFEDRA MÜDİRİ


Babayev Şahlar Mahmud oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Məmmədov Camaləddin Ələkbər oğlu
Professor
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Alıyev İsrail Əli oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Cəfərov Məmməd Həsən oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

İsmayılov Sədi Binnət oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

İskəndərova Aynur Cəmil qızı
Dosent əvəzi
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Əliyev İntiqam Hüseyn oğlu
Dosent əvəzi
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Əliyev Rəhman Məmməd oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Katibli Svetlana Əli qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

İsgəndərov İlham Əli oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

Abdullayev Rizvan Rəhman oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)