FAKÜLTƏ HAQQINDA

FAKÜLTƏ HAQQINDA
Mühəndislik fakültəsinin əsası 1930-cü ildə Zaqafqaziya Pambıqçılıq İnstitutunun tərkibində qoyulmuşdur. 2002-ci ildə Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması fakültələrinin bazasında Aqrar mühəndislik fakültəsi, 2009-cu ildən İnformasiya texnologiyaları, aqromühəndislik və energetika fakültəsi adlandırılmış, 2011-ci ildən Mühəndislik fakültəsi adı ilə fəaliyyət göstərir.

Mühəndislik fakültəsi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının maşınlı texnologiya əsasında təşkili, maşınların bərpa olunması və səmərəliliyinin təminatı, onların layihələndirilməsi, standartlaşdırılması, hazırlanma texnologiyası, sınağının təşkili, nəqliyyat daşınmaları, servisin təşkili, meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi, aqrar sahənin ehtibarlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchizatı, idarəetmənin və informasiyanın işlənməsinin yeni prinsiplərinin və üsullarının vasitəsi ilə enerji qənaətli, az əmək tutumlu, iqtisadi cəhətdən səmərəli müasir texnologiyaların tətbiqi kimi işlərin yerinə yetirilməsi üçün mühəndis biliklərinə yiyələnmiş mütəxəssislər hazırlayır.

FAKÜLTƏ HAQQINDAFAKÜLTƏ HAQQINDA

Fakültədə vaxtı ilə tanınmış elmlər doktorları, professorlar: Nadir Hüseynov, Məmmədyusif Axundzadə, Məmməd Nuriyev, Məmmədəli Məmmədəliyev, Xosrov Quliyev, Firudin Bağırov, Cabbar Ələkbərov çalışmışlar.

1961-ci ildə kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsinin nəzdində elektrikləşdirmə ixtisası üzrə mühəndis elektrik hazırlığı üçün şöbə, 1967–ci ildə isə müstəqil kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi fakültəsi təşkil edilmişdir. Bu şöbənin və fakültənin yaradılmasına və inkişafına elektrikləşmə kafedrasının müdiri dosent Bahəddin Mustafayevin, dosent Əbülfət Məmmədovun, habelə ilk dekanlardan professor Məmməd Nuriyevin və Xosrov Quliyevin mühüm xidmətləri olmuşdur. 2017-ci idə fakültə mühəndislik fakültəsi ilə birləşdirilibdir.

FAKÜLTƏ HAQQINDAFAKÜLTƏ HAQQINDAFAKÜLTƏ HAQQINDAFAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA