ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ KAFEDRASI

ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ KAFEDRASIElektrik mühəndisliyi kafedrası 2008-ci ildə “Elektrik enerjisinin k/t-da tətbiqi” və “İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması” kafedralarının əsasında yaradılmışdır. 1936-cı ildə “Elektrik enerjisinin k/t-da tətbiqi” kafedrası təşkil edilmişdir. Kafedranın təşkilində və onun inkişafında mühüm rolu olan dosent B.M. Mustafayev kafedraya uzun müddət rəhbərlik edib, elmi-pedaqoji potensialın möhkəmlənməsi üçün xidmətləri olmuşdur. 1987-ci ildən 1990-cı ilə kimi Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi kafedrasına dosent Abbasov Ə.M. rəhbərlik etmiş, o həmçinin 1990-cı ildən 1994-cü ilə kimi Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.

Kafedranın elektrik avadanlıqlarının istismarı və elektrotexniki materiallar laboratoriyası elektrik maşınlarının və mühafizə işəsalma aparatların sınaqları üçün qurğu və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.

Kafedrada interaktiv üsulla dərslərin keçirməsi üçün müasir kompüter dəsti ilə təchiz olunmuş mühazirə auditoriyaları memo lövhələrlə təchiz olunub. Kafedrada tədrisin səmərəli təşkili üçün professor müəllim heyəti tərəfindən dərslik, dərs vəsaiti, tədris proqramları və metodiki göstərişlər yazılmışdır.
Hazırda kafedraya dosent Mahir Manaf oğlu Bağırzadə rəhbərlik edir.

Kafedrada 13 nəfər professor - müəllim heyəti, o cümlədən 9 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent (2-si ADAU-nun professoru olmaqla) , 1 nəfər baş müəllim, 2 nəfər assistent çalışır.
KAFEDRA MÜDİRİ


Bağırzadə Mahir Manaf oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Bağırov Rövşən Yəhya oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Orucova Nabat Qiyas qızı
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Seyidov Əjdər Miri oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Yusibov Fəxrəddin Murad oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Paşayev Rasim Nürəddin oğlu
Dosent əvəzi, texn.üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Atayev Elçin Hamlet oğlu
Dosent əvəzi, texn.üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyev Bəhruz Mirzə oğlu
Baş müəllim, texn.üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Şərifova Firuzə Əli qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Camal Abbasov Ağaəli oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)